سنگ تراورتن قرمز اصفهان
این تراورتن از نظر رنگ کمی از تراورتن آذر شهر روشن تر میباشد و از تراکم پایینتری نیز برخوردار است
البته به دلیل بعد مسافتی کمتری که نسبت به معدن اذر شهر داراست .از قیمت کمتری برخوردار است
.و برای مصرف کنندگان مقرون به صرفه میباشد
.مجموعه ملل سنگ با تولید این سنگ زیبا به صورت تایل و در دو نوع ساب صیقل و چرمی موجدار و بی موج آماده عقد قرارداد با شما عزیزان میباشد