اصفهان قطب بزرگ فراوری و استخراج سنگ در ایران است و معادن این تراورتن کمشچه نیز در این استان واقع شده است؛ از خصوصیات این سنگ میتوان به رنگ تراورتن کمشچه که کرم روشن است اشاره کرد . ویژگیهای دیگر آن فرآوری به صورت موج دار و بدون موج میباشد که هر یک از این دو حالت، زیبایی خاص خود را دارد.
در فرآوری این تراورتن از ماستیک رنگ زمینه اصلی، جهت پرکردن منافذ سطح رویی سنگ استفاده می شود. تراورتن کمشچه بی موج کرم روشن به دلیل رنگ و طرح خاص از جمله تراورتن های پر کاربرد می باشد.

کاربرد سنگ تراورتن کمشچه

بیشترین کاربرد آن در دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان و پله است. اکثر سنگ های تراورتن، داری موج می باشند؛ برای داشتن محصول موج دار، برش به صورت عمود بر موج انجام می شود و برای داشتن محصول بدون موج، برش در جهت موج سنگ انجام می شود که به آن کراس کات (cross cut) نیز می گویند. این محصول به صورت cross cut فراوری می شود و به دلیل اینکه رنگ اصلی زمینه سنگ از رنگ موج ها روشن تر است.

در هنگام برش، موج ها باز شده و به صورت هاله ای در سطح سنگ پخش می شود که این هاله ها، زیبایی خاصی به سنگ داده و از آن تابلوی نقاشی زیبایی می سازد. تیره و باز شدن رنگ سنگ بعد از عملیات و فراوری بی موج، مانند آسمان و ابرهای در حال حرکت به نظر می رسد که به همین دلیل به این نوع سنگ ها ابر و بادی نیز گفته می شود.

تراورتن کرم روشن کاربرد بسیار زیادی در تمام قسمت های ساختمان از جمله نما و دیوار های داخلی دارد. تلفیق سنگ های رنگی و متضاد با این تراورتن در نما، باعث جلوه ی بیشتر این سنگ می شود.