سنگ تراورتن شکلاتی ابرکوه دارای زمینه کرم رنگ و شکلاتی رنگ است و نقطه های قرمزی در آن وجود دارد. از ویژگی های بارز سنگ تراورتن ابرکوه داشتن قیمت پایین و مناسب میباشد. از این سنگ در نما و دیواره های داخلی از جمله دیواره های پارکینگ و راه پله استفاده فراوان میشود.

سنگ تراورتن ابرکوه در منطقه ای بین استان فارس و یزد شهرستان ابرکوه، جاده مریم آباد واقع گردیده است.