گرانیت سفید نطنز

معادن سنگ گرانیت سفید نطنز در کیلومتر 5 جاده نطنز کاشان واقع شده است. گرانیت سفید نطنز از جمله سنگ های پرمصرف در صنعت ساختمان سازی می باشد. این سنگ گرانیت دارای معادن متعدد در مجاورت یکدیگر است که هر کدام از لحاظ ظاهری و فنی تفاوت هایی جزئی با یکدیگر دارند. این سنگ غالبا دارای یکنواختی خوبی دارد و شالی های سفید در سنگ نطنز دیده می شود.کاربرد گرانیت سفید نطنز در نمای ساختمان، دیواره ها، کف داخلی و خارجی ساختمان و همچنین کف محوطه ، پله ها و پیاده رو به صورت فلیم شده می باشد. از دیگر کاربردهای این سنگ گرانیت به صورت کوبیک در محوطه سازی است.

ملل سنگ تولید کننده انواع سنگ گرانیت.از گرانیت مشکی نطنز هم دیدار کنید

 
گرانیت مشکی نطنز