سنگ گرانیت مشکی چایان

معادن سنگ گرانیت چایان در نزدیکی منطقه زنجان و یکی از بهترین نوع گرانیتهای مشکی بشمار میرود
این سنگ در سه سورت استخراج و فراوری میشود و نسبت به گرانیتهای مشکی نطنز و مشکی پیرانشهر از تیرگی بیشتری برخوردار است.
مشکی خط دار
مشکی تیره(پاک)
و مشکی دانه دار از سه سورت موجود گرانیت مشکی چایان میباشند.
این سنگ از مقاومت فشاری بالا و تراکم خوبی برخوردار است.
گروه ملل سنگ آماده عقد قرارداد و تامین سنگ  چایان در متراز نامحدود با شما عزیزان میباشد.

طبقه بندی(Classification) گرانیت
دسترسی(Availability) بدون محدودیت
جذب آب(W.A %) 0.47
وزن مخصوص(gr/cm Density) 3.07
تخلخل(Porosity %) –
مقاومت فشاری(kg/cm D.C.S) 2800
مقاومت سایشی(Hard ness %)