سنگ مرمریت اعلمی مشهد

رنگ مرمریت اعلمی کرم ٬ بژ یا شکلاتی میباشد.مطابق دیگر سنگ های مرمریت هرچه تناژ رنگ تیره تر باشد و لکه های رنگی بیشتری داشته باشد ٬ از کیفیت پایین تری برخوردار است.

معادن این سنگ در استان خراسان رضوی واقع است.سورت های متنوعی از این سنگ در این معادن استخراج میگردد.

کاربرد ها 

این سنگ در تمام سطوح داخلی ساختمان استفاده میگردد. خطوط نارنجی رنگ در سنگ اعلمی میتواند زیبایی خیره کننده ای به نمای ساختمان بدهد.

سنگ فرش

نمای داخلی

دیواره های ساختمان

اماکن تجاری

اماکن اداری

دیواره های داخلی

راه پله

مرمریت اعلمی

معایب

به دلیل وجود شکاف در سنگ مرمریت اعلمی این سنگ در مقابل یخزدگی ٬ شست و شوی مداوم و مواد شوینده و شیمیایی مقاومت چندانی ندارد.اگر سطح سنگ دچار لکه شود تنها با سیقل دادن دوباره یا تعویض کلی سنگ میتوان ایرادات نما را برطرف کرد.