اسلب گرانیت

اسلب گرانیت – خرید اسلب گرانیت از ملل سنگ اصفهان

اسلب گرانیت

فراوری سنگ گرانیت به صورت اسلب به دو صورت انجام میشود.
نوع اول : با اره
در این روش راندمان تولید بسیار پایین میباشد و زمان برش طولانیست.
ولی در روش دوم که وایرکات نام دارد و در سالهای اخیر رواج

ادامه مطلب