سنگ دیوار با زیبایی طبیعی و احساس اصالتی که در سنگ طبیعی وجود دارد .تعداد زیادی از صاحبان خانه و طراحان دکوراسیون داخلی علاقه مندند تا در طراحی های خود از سنگ طبیعی استفاده کنند. اگر چه این رویه جدیدی نیست. ولی اشتیاق صاحبان خانه ها و