گرانیت سبز لیمویی بیرجند

خصوصیات سنگ نما چیست؟

نمای ساختمان یکی از ارکان اصلی هر ساختمان است و نقش مهمی در هویت و زیبایی هر ساختمان دارد. در بسیاری از موارد نام ساختمان برگرفته از نمای آن ساختمان می باشد و به…

ادامه مطلب