ما در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم که سنگ آذرین چیست و چگونه تشکیل می شود و همچنین انواع آنها کدامند؟
به سنگی که به طور مستقیم از سرد شدن و انجماد مواد مذاب درون زمین یا ماگما به وجود می آیند، سنگ ساختمانی آذرین می گویند.

سنگ های آذرین

گرانیتاین سنگ عمدتاً از مواد آتش فشانی و ماگما هابه وجود می آید .
اگر مواد مذاب آتش فشانی آتش فشان ها فوران کنند ،
بر سطح زمین جاری شوند ، و در نهایت این گدازه ها سرد شوند، سنگ های آذرین را به وجود می آورد.
سنگ گرانیت از این نوع سنگ ها می باشد که هم سنگ با ارزشی است و هم به عنوان سنگ ساختمانی استفاده می شود.
که بسته به درصد کوارتز، میکا و فلدسپات که گسترده ترین نوع سیلیکات ها در پوسته زمین هستند، تقسیم بندی می شود.
شاید برایتان سوال باشد که تبلور ماگما منجر به چه می شود؟
باید بگوییم که تبلور آن منجر به پیدایش سنگ های آذرین می شود.
تبلور فرآیندی است که در آن با توجه به کاهش دما و تغییر فشار بر ماگما، ماده مذاب به سنگ تبدیل می شود .

همان طور که گفتیم سنگی که از این طریق به وجود می آید، سنگ آذرین است
و سرعت سرد شدن ماگما تاثیر ویژه ای بر بافت آن دارد.
مثلا اگر ماگما سریع سرد شود، بلورهایی ریز و اگر ماگما آهسته سرد شود، بلورهای درشت در سنگ ساختمانی ایجاد می شود.

سنگ های آذرین درونی و بیرونی:

1.دسته بیرونی  2.درونی

 مقاومت :

از مقاومت متوسطی برخوردار می باشد و تغییر شكل آن به صورت الاستیك ، پلاستیك است .
مقاومت فشاری ماربل بین ۱۹ تا ۱۴۰ مگاپاسكال است
و مقاومت فشاری متوسط آن به طور تقریب ۱۱۰ مگاپاسكال است .
مقاومت خمشی آن هم بین ۱۵ تا ۶ مگاپاسكال و مقاومت كششی به طور متوسط ۴ مگاپاسكال است .

برای اطلاعات بیشتر با مشاوران ملل سنگ تماس بگیرید.